Recenzje

Serce Europy


Jeszcze jedno arcydzieło! Serce Europy jest głęboką analizą i odważną prezentacją poglądów Autora. Książka zaczyna się i kończy 'Solidarnością" - w ten sposób ten niepowtarzalny ruch stanowi ramy historii narodu. - „New York Times Review of Books".

Recenzje - Serce Europy