Recenzje

Niezbyt krótka historia wszystkiego

Niedziela 05 Lipiec 1998 Tygodnik Powszechny, Maciej Janowski
Europa. Rozprawa historyka z historią
Każdy rozdział zaopatrzony jest w swoisty epilog, którego tytuł jest nazwą jakiegoś miejsca i datą. Następuje opis konkretnego zdarzenia, a następnie szersze refleksje. Niemal wszystkie epilogi zapadają głęboko w pamięć: oto oblężenie Syrakuz przez Rzymian, pamiętne śmiercią Archimedesa, daje okazję do rozważań, jak potoczyłyby się dzieje, gdyby Syrakuzanie przetrzymali oblężenie, Kartagina wygrała wojny punickie, a w efekcie nasza kultura wyrosłaby na podłożu grecko-kartagińskim zamiast grecko-rzymskim. Uwielbiam gdybologię i taki temat do refleksji wydaje mi się bardzo pouczający. Oto - ponad półtora tysiąca lat później - majestatyczny opis oblężenia Konstantynopola przez Turków. Norman Davies, który tak często odwołuje się do najnowszych metod, pokazał tutaj, że nauczył się wiele również u dawnych mistrzów swego fachu: umie - w najlepszej tradycji klasycznej historiografii - ukazać dramatyzm jednostkowego wydarzenia.
 
Całą recenzję można przeczytać w „Tygodniku Powszechnym", nr 27, 05.07.1998.