Recenzje

Książka o całej Europie

Piątek 04 Lipiec 1997 Gazeta Wyborcza, Marta Nowicka
Europa. Rozprawa historyka z historią

„Europa" urzeczywistnia trzy podstawowe założenia: panoramiczne ujęcie, potraktowanie na równi wschodu i zachodu Europy, oraz komunikatywny styl. Niewielu było dotychczas historyków, którzy pokusili się o przedstawienie w jednym tomie całej historii Europy.

Dzieło Daviesa sięga od czasów prehistorycznych po upadek komunizmu w roku 1991, od epoki lodowcowej do pani Thatcher, której Davies zresztą nie lubił. W głównych dwunastu rozdziałach autor omawia, w tradycyjnym porządku chronologicznym, podstawowe epoki: starożytny Rzym i Grecję, Średniowiecze, Odrodzenie i Reformację, Oświecenie, rewolucję przemysłową oraz wstrząsany wojnami wiek XX. Dziedzictwo wschodniego chrześcijaństwa, sięgającego w głąb Rosji, ma dla autora taką samą wagę jak dziedzictwo Rzymu.

Całą recenzję można przeczytać w Gazecie Wyborczej z dnia 07.04.1997 r.