Recenzje

Jak się pisze Europę

Niedziela 16 Maj 1999 Wprost, Andrzej Chojnowski
Europa. Rozprawa historyka z historią
Sukces dzieła Daviesa polega między innymi na malarskim ujęciu i na braku poczucia, że swoją książką wyjaśnia się prawdę, bo ta prawda jest niemożliwa do uchwycenia. Autor ciągle przygląda się rzeczywistości z różnych punktów widzenia i za każdym razem obraz ten jest nieco inny. Prawda, którą historyk ma odkryć, jedynie miga gdzieś daleko i uświadamiamy sobie, że nigdy się do niej nie dociera do końca. Jeżeli się chce ukazywać świat na różnych płaszczyznach, jeżeli chce się uchwycić atmosferę minionej epoki, to pewność, że dochodzi się do sedna, już nie jest tak silna. I to czytelnikowi może się podobać, to, że jest prowadzony różnymi ścieżkami, a nie jedną drogą, która prowadzi do jednego celu.
 
Całą recenzję można przeczytać we „Wproście" z dnia 15.06.1999.